rabarber.dk
Danske soldater har overført tilbageholdte til den amerikanske hær i modstrid med tidligere oplyst. Regeringens forsikringer over for folketing og befolkning om at overførsler af tilbageholdte i Irak ikke skete til amerikanerne er efterhånden ved at udvikle sig en til en pinlig affære. <!-- read more --> Ifølge Politiken blev de tilbageholdte overdraget til militærlejren Camp Bucca, som slås med anklager om tortur og forsvindinger. I Camp Bucca har amerikanerne overherredømmet over lejren. Når ubehagelige og modstridende oplysninger gradvist lækkes, gradbøjes sandheden i et håb om glemsel, hvilket er helt uacceptabelt i disse spørgsmål om grundlæggende menneskerettigheder. Spørgsmålet er vel om Regeringen overhovedet har kontrol eller en reel interesse i hvad der foregår med tilbageholdte som har været i dansk varetægt? Måske går man mere op i at tækkes sin krigsherre, USA, i denne sag? Dansk militær sendte flere fanger i torturlejr Politiken 8. november 2004 Forsvaret: Danske Irakfanger i lejr ledet af USA Politiken 7. november 2004 Dansk militær sendte fanger til torturlejr Politiken 6. november 2004
Danske soldater har overført tilbageholdte til den amerikanske hær i modstrid med tidligere oplyst. Regeringens forsikringer over for folketing og befolkning om at overførsler af tilbageholdte i Ir…