r-reflections.net
Chut Ky Niem Buon by Manh Dinh
Uploaded by: vamivamikool Vietnamese Title: Chút Kỷ Niệm Buồn (Chut Ky Niem Buon) English Translation: A Little Sad Memory Composer/ Song-writer: Tô Thanh Sơn (To Thanh Son) Chiều nào anh với em, n…