quynhonrent.com
Vai trò của Vitamin A đối với sự phát triển của trẻ - QUY NHON RENT
Vitamin A là 01 trong 03 loại vi chất (iốt, vitamin A, sắt) quan trọng cần cho sự phát triển của bé. Có đặc tính là không tan trong nước, tan trong dầu mỡ