quynhonrent.com
Tour Quy Nhơn - Nhà thờ Mằng Lăng - Gành Ðá Ðĩa - QUY NHON RENT
Mùa này, đi trên cung đường biển từ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh vào TX Sông Cầu, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, người ta dễ có cảm giác lâng lâng, chất ngất b