quynhonrent.com
Tham gia quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Quy Nhơn - QUY NHON RENT
Hiện tại, trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 03 chung cư cao tầng (Chung cư Hoàng Anh Gia Lai tại hồ sinh thái Đống Đa; chung cư nhà ở thu nhậ