quynhonrent.com
Một Quy Nhơn thân thiện, vì cộng đồng - QUY NHON RENT
Trong khi nhiều địa phương ven biển miền Trung giao bờ biển cho DN thực hiện các dự án kinh tế, thậm chí ở một vài nơi, người dân than trời vì mất đường ra