quranfilipino.wordpress.com
May pag-asa ka pa
Gayunpaman, pinapatawad ng Diyos ang Muslim na nagkulang sa pagsasagawa na isagawa ang ilan sa kanyang mga tungkulin at sinuway ang ilan sa mga batas ng Islam ngunit nagsisisi at humihingi ng kapat…