quranfilipino.wordpress.com
D’awah, pamana ng mga sugo
Ang Diyos ay naghirang ng mga tiyak na tao (lalaki) upang mangaral at maggabay sa sangkatauhan sa landas ng Paraiso. Sila ang mga sugo (propeta). Ang landas ng Impiyerno ay mayroon ding mga aakit s…