queensleague.nl
Huishoudelijke QFL mededeling
Het nieuwe seizoen is van start gegaan. QFL is gegroeid met de Flevo Foxes in Almere en met nog een team in Nijmegen, waarbij de eerste clinic 9 Juni plaats zal vinden. Het seizoen loopt van Juni tot en met December, waarbij de periode tot September zal bestaan uit trainingen en gezamenlijke clinics/scrimmages