queenpoland.wordpress.com
Logo Queen
Herb Królowej został zaprojektowany przez Freddiego Mercury’ego na krótko przed wydaniem pierwszego albumu zespołu. Wyraźnie nawiązuje on do herbu brytyjskiej rodziny królewskiej. Logo przeds…