quantumk.co.uk
Jačanje | Quantum K
Privukla me je da ponovno pokrenemo svoje položaje u svibnju ove godine kada sam osjetila da je postignut globalni prekretnica i da smo pozvani na akciju. Pitanje koje proizlazi iz toga je kakva je ak