quantumk.co.uk
Quantum K1 | Quantum K
Το βίντεο που ακολουθεί είναι η αρχική θεραπευτική εμπειρία που παρουσιάστηκε το 2008. Ενεργεί με γεωμετρία fractal και αρμονικές συχνότητες, εστιάζοντας την θεραπευτική του προσφορά στο σώμα/ψυχή/πνε