quantumk.co.uk
Ενίσχυση | Quantum K
Με τράβηξε να επανεκκινήσει τις θέσεις μου τον Μάιο αυτού του έτους, όταν ένιωσα ότι είχε επιτευχθεί ένα παγκόσμιο σημείο ανατροπής και ότι μας κάλεσαν για δράση. Το ερώτημα που προκύπτει από αυτό είν