quantran.asia
LICH TRÌNH HỌC Ps (photoshop) – Lr(lightroom)
Học và thực hành thực tế. “Chào các bạn, trước khi là một nhiếp ảnh Quân đã có thời gian 5 năm làm thợ photoshop ở các Lab và các Studio ảnh cưới trong thành phố HCM. Từ khi chuyển qu…