quangcaoxebus247.wordpress.com
Quảng cáo trên xe tải Cty Bao Bì Nhựa Khởi Hưng
Hệ thống xe tải giao hàng của Cty Khởi Hưng toàn bộ thùng xe là loại có gân. Sau khi khảo sát Liên Việt Media tư vấn ốp tôn tạo mặt phẳng để Cty Khởi Hưng quảng cáo hiệu quả, thẩm mỹ và độ bền cao…