quangcaoxebus247.wordpress.com
Quảng cáo xe bus Hà Nội cho cty Fujimart
Cty Fujimart đã tham gia quảng cáo trên xe bus tại Hà Nội được thực hiện bởi Liên Việt Media vào những ngày cuối năm 2018. Kế hoạch quảng cáo trên xe bus tại Hà Nội này của Fujimart sẽ xuất hiện tạ…