quanganhcgte.com
Tụ Bù | Tụ bù Samwha | Thiết bị điện công nghiệp | Điện công nghiệp
Các dòng tụ bù hạ thế Samwha: - Tụ bù hạ thế Samwha 415V có dung lượng từ 10KVAR đến 50KVAR - Tụ bù hạ thế Samwha 440V có dung lượng từ 10KVAR đến 50KVAR