quanganhcgte.com
Tụ Bù Mikro - Tụ bù mikro loại dầu 3P 440V, tụ bù Mikro loại khô 3P 440V
Tụ bù Mikro - Tụ bù hạ thế Mikro nhập khẩu từ Malaysia được sử dụng trong công nghiệp để nâng cao hệ số công suất, giảm tổn thất năng lượng và tăng độ ổn định của hệ thống. Tụ bù mikro có các loại, tụ bù mikro dầu 440V 3P 50Hz, tụ bù Mikro khô 440V 3P 50Hz....