quanganhcgte.com
Bộ lọc sóng hài tích cực | Active harmonic filter | Quang Anh CGTE
Bộ lọc sóng hài tích cực - Được áp dụng cho các phụ tải phi tuyến có tính xác lập, với nhiệm vụ chính là lọc triệt để sóng hài, bù công suất