quadernodiarabo.wordpress.com
Occidente e Oriente arabi: Maghreb, المَغْرِب ‎al-Maġrib, e Mashreq, مَشْرِق Mašriq
La suddivisione fra Occidente e Oriente nel mondo arabo: il Maghreb المَغْرِب ‎ al-Maġrib e il Mashreq مَشْرِق Mašriq.