qarrtsiluni.com
Three Romanian poems by Mihail Gălăţanu
translated by Adam J. Sorkin and Petru Iamandi Umblînd prin lumea morţilor Dacă mama mea ar muri, Eu, cum să supraviețuiesc? Eu, care nu sînt decît o terminație a ei, un terminal al aeroportului ei…