qarrtsiluni.com
Three Swedish poems by Eva Ström and Johanna Ekström
translated by Carol Berg Dödssynder åtrår ni mig ännu? by Eva Ström Dödssynder åtrår ni mig ännu? Vrede vill du blomma i mig? Vill du driva blodet till mina kinder och få mitt hjärta att accelerera…