pytania.wordpress.com
Na naszych oczach
Gęsiński został członkiem ekskluzywnego klubu, do którego statutowych zadań należało krzewienie kultury, tolerancji i zasad savoir vivre’u. Ekskluzywność klubu polegała na tym, że nie przyjm…