pytania.wordpress.com
Licyjczycy
Zwyczaje mieszkańców Licji nie znajdowały wśród Greków ani akceptacji, ani też zrozumienia. Herodot pisał: „Ich obyczaje odmienne są od zwyczajów innych ludów i obrzydliwe. Miast nazwiska oj…