pytania.wordpress.com
Lewactwo
Po 1989 roku spotykamy rozliczne nieporadne próby reanimacji języka, którym mogą (mogłyby) posługiwać się strony w procesie wymiany poglądów nazywanych często i frywolnie politycznymi.