pysk.in
Komunikacja miejska przyszłości - Pysk w...
Sprawny układ komunikacyjny w mieście jest jak krwiobieg u człowieka. Niestety w coraz bardziej zaludnionych obszarach miejskich ten życiodajny mechanizm, przypomina pacjenta w stanie zawału. Coraz częściej pojawiają się metody uzdrowienia. O to jedna z nich...