puroresuspirit.wordpress.com
AJPW results for September 25, 2016
~ Suwama, Aoki & Hikaru vs Yoshie, Sai & Nishimura ~ Miyahara & Lee vs Zeus & Bodyguard ~ GAORA TV : Yohei Nakajima vs Masao Inoue