purejoybynina.no
Alt om angst - PureJoy bynina
Denne siden handler om alle andre angsttyper enn det jeg har erfaring med selv, men jeg ønsker å dele litt informasjon om disse angsttypene også for å hjelpe flere. Jeg har også linket til andre personer som har noen av de samme angstlidelsene som er beskrevet på denne siden. På den måten kan …