pureheartsinternational.wordpress.com
Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay ako’y nabuhay sa ilalim ng isang sosyalista lider, higit na mas mababa ng isang sosyalista lider na may malakas na komunista leanings.
Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay ako’y nabuhay sa ilalim ng isang sosyalista lider, higit na mas mababa ng isang sosyalista lider na may malakas na komunista leanings.