pungas.ee
Sind juhib kaks vastuolulist süsteemi - Taivo Pungas
On väga kasulik mõelda endast kui kahest süsteemist: S1 ja S2. Kui nad omavahel koostööd ei tee, siis juhtuvad halvad asjad.