pungas.ee
Produktiivsuse piirid - Taivo Pungas
Kolleeg püstitas hiljuti küsimuse: mis on maksimaalne saavutatav produktiivsus ühe päeva jooksul? Ma ei osanud kohe head vastust anda, seega kirjutan nüüd põhjalikumalt. Täpsemalt tahame teada, kui palju produktiivseid tunde saab päevas ja nädalas olla, et näiteks viie aasta jooksul läbi ei põle. Kindlasti saame hinnata produktiivsuse ülempiiri. Kui eeldame, et nädalas on kuus tööpäeva …