pulbermax.wordpress.com
Un american la Chişinău, sau „Drama unui moldovean la Braşov”
„(…) Anton îşi scoase scîrbit din buzunar paşaportul său moldovenesc şi, zbîrrr, îi făcu vînt cît colo în stradă. – Gata, din această secundă, am rupt orice legătură cu Republic…