pulbermax.wordpress.com
Dezideratul Alianței sau un alt unghi de vedere al morții lui Vadim Pisari
„Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui Republicii Moldova […] şi nici în timpul stării de urgenţă, de asediu sau de război”. Articolul 85 (punct 4), Cons…