pulbermax.wordpress.com
Nicanor, di şi-ai închis NIT-u?
– Măi Nicanor măi, tu di şi-ai închis NIT-u? – Ei mamî, dac di la NIT-u ista a vostru ave s perdem vrio trii hectari di pămînt la Palanca… – Măi Nicanor… Ap o ajiuns M…