pulbermax.wordpress.com
La mai mult şi la mai mare!
Mesajul de salut al Domnului Leonid Bujor, Ministrul Educaţei, cu ocazia sărbătoririi celei de-a 63-a aniversare a Universităţii de Stat din Moldova. Fiecare student al Universităţii de Stat din Mo…