pulbermax.wordpress.com
Atenţie:
Dáunilor li se acordă compensaţii pentru daune morale în dependenţă de gradul de download-are.