pukapuka.pl
Łóżkowe foto story -
Spokojnie, golasów nie będzie. Ale oto! dziś przespaliśmy pierwszą noc na naszym prawdziwym łóżku! Po niemal trzech latach spania na materacu. TA DAM!Pieszczotliwie zwać je będziemy Lotniskowiec. Otóż dlaczegóż trzy lata na materacu? Poniewóż Maciek pragnął łóżko nasze uczynić samemu. I miało to być łóżko dębowe. Zatem przewieźliśmy z Mazur pieńki dębowe, jeszcze zanim przyjechał …