publiszer.pl
Czym jest tajemniczy świat Astralny? Poznaj 7 poziomów tego bytu.
W ludziach jak i świecie, można wyszukać się trzech głównych pierwiastków, które odpowiadają kolejno trzem światom: astralnemu, duchowemu i materialnemu.