publiszer.pl
Coraz bliżej 500 plus dla niepełnosprawnych
Projekt przewiduje, że świadczenie w wysokości do 500 zł będzie przysługiwało osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które mają ustalone prawo do świadczenia (np. emerytury, renty, renty so…