publicdomaintranslation.com
USA CONSTITUTION IN POLISH | KONSTYTUCJA USA PO POLSKU
Two pages, also in color print. Dwie strony, także drukiem kolorowym.