publicdomaintranslation.com
US CONSTITUTION, MODERN AMERICAN ENGLISH | KONSTYTUCJA USA, WSPÓŁCZESNY AMERYKAŃSKI
Two pages, also in color print. Dwie strony, także drukiem kolorowym.