publicdomaintranslation.com
US CONSTITUTION BILINGUAL POSTERS | PLAKATY DWUJĘZYCZNE KONSTYTUCJI USA
4 bilingual pages, also in color print. 4 dwujęzyczne strony, także drukiem kolorowym.