publicdomaintranslation.com
RIGHTS OF MAN | PRAWO CZŁOWIEKA
Mało jaki pozostaje w języku angielskim obelżywy epitet, którego by pan Burke nie wymierzył we francuski naród i Narodowe Zgromadzenie. Cokolwiek mogłoby nasuwać umysłowi rozdrażnienie lub sugerowa…