publicdomaintranslation.com
FEDERALIST NO. 1 | FEDERALISTA NR 1
Zauważono już wiele razy, że od postępowania i przykładu ludzi w tym kraju może zależeć rozstrzygnięcie ważnej kwestii: czy społeczności ludzkie są realnie zdolne, czy też zdolne nie są, ustanowić …