publicdomaintranslation.com
US BILL OF RIGHTS AND FURTHER AMENDMENTS | KARTA PRAW USA ORAZ DALSZE POPRAWKI
Pierwszych dziesięć poprawek jest znane jako Karta Praw. Zostały przyjęte w roku 1791.POPRAWKA I.Kongres nie będzie tworzyć przepisów o ustanawianiu religii, czy zabraniających jej swobodnego prakt…