publicdomaintranslation.com
US DECLARATION OF INDEPENDENCE | DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI USA
Kiedy w przebiegu wydarzeń między ludźmi staje się potrzebnym, aby jeden naród rozwiązał polityczne więzi łączące go czas jakiś z drugim, a zajął pośród sił na tej Ziemi wyodrębnione, jak i też rów…