ptsp.pl
Ministerstwo Rozwoju RP popiera górnictwo kosmiczne - Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością
Dwa miesiące temu pisałem o staraniach polskich środowisk gospodarczych na rzecz włączenia Polski w prace nad nowymi ramowymi aktami prawnymi dot. działalności w przestrzeni kosmicznej, których opracowanie zainicjował Luksemburg. Jest już odpowiedz Ministra Rozwoju RP w sprawie nowego prawa dot. górnictwa kosmicznego! Poniżej zamieszczam jej kompletną treść. odpowiedź na interpelację nr 3297 w sprawie przyjęcia przez Polskę …