ptsp.pl
Klient przyszłości - co czeka banki. Nowy raport foresightowy - PTSP.pl
Raport powstał przy udziale blisko 100 przedstawicieli sektora bankowego, ekspertów First Data i firmy 4CF Strategic Foresight podczas warsztatów organizo % % wanych przez First Data pod nazwą Laboratorium Przyszłości.