psykologimenes.no
For voksne
Livet har mange faser, oppturer og nedturer. Noen ganger blir vi rådløse og står fast. I perioder blir livet for mye – og vi er for slitne. Da kan det være godt å snakke med noen eller spørre…