psykofyysinenfysioterapia.net
Väitöskirjat
Olemme pyrkineet sisällyttämään listalle psykososiaalisesta näkökulmasta tehtyjä fysioterapian ja terveysalan väitöskirjoja, jotka ovat psykofyysisen fysioterapian kannalta mielenkiintoisia. Voit i…